Välkommen till StressCoach Gotland

Vad jag gör

Den som känner av stress på olika sätt och som vill hitta en ny riktning och må bra. Jag kan hjälpa dig att påverka ditt liv genom att ge dig verktyg så att du kan hantera din stress och känslor på ditt bästa sätt.

  • Med dig i fokus – kan jag, vill jag få fram ditt bästa jag.
  • Din tid är unik – jag vill att du ska må ditt bästa jag!

Min hemlighet

Du får utrymme för reflektion på ett sätt du inte tidigare mött. Ett möte mellan dig och mig där du i förtroende kan ha dialog med mig, jag jobbar under sekretess. 
Jag möter upp dig utifrån där du är, där jag inte ger dig råd utan vi tillsammans hittar dina svar som du har inom dig.
Vi hittar vägen till ett liv parallellt med ekorrhjulet där du hittar din mening till ditt liv. 
 

Metoder

  • ACT – Acceptance and Commitment Therapy som är den del av så kallade tredje vågens beteendeterapi.
  • Mindfulness – medveten närvaro.
  • Andningsövningar – andningsteknik.
  • Coachning – mental träning och personlig utveckling.

PROFESSIONELL STRESSHANTERING & COACHNING

”Du som är arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Du kan förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete”
(AFS 2015:4)